Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X010r_076_1 WI_G_X010v_076_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 10r (11r)-10v (11v), nr. 75 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Excijs idema.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Ter verduidelijking wordt hierna bij enkele trefwoorden een omschrijving gegeven.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 75.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi gheoerloft hebben ende oerloven mit desen brieve onsen goeden luden van Scarpenisse dat si nemen moghen aesijns van allen goede dat men te Scarpenisse binnen den dorpe vercopen sal, in dier manieren dat hier na bescreven staet: dats te weten in den eersten van ere ame wijns IIII st. ende van enen vate corts wijns V grote, van ere pipe III grote; van enen vate asijns II st.; van elken vate biers dat over die zee coemt I st.; van enen groten vate aels III grote, van ere pipe aels I½ groten, van enen travel tonne aels ½ groten; van enen vate biers VI miten; van enen vate meeds II st.; van ere tonne harinxc II st., van ere mese harinxd ½ groten; van enen achter tarwen I mite; van enen verrendeel ghersten I mite; van enen haven zeve haveren I mite; vane I f vierendel boenen I mite; van I achter wicken I mite; van I achter witter arweten I mite, van I achter grawer aerweten I mite; van I achter linsaets I mite; van allen anderen zade van den achter I mite; elc coepman die vairt die sal gheven III d. van den ponde wat dat hi bewairt dair hi te Scarpenisse ghene tollen of en gheeft; van elker elne lakens van VI groten of dair boven II miten ende dair beneden I mite; van I elne voederlakens ende tyritain I miteg; van elken hondert eyeren I mite; van elken bedeckenh crame II miten, van I ombetteni crame I mite, est broet, est scoen, ende soe wat dattet is van stalledsen; van elker huut van XII groten of dair boven III miten ende van VI groten II miten, ende dair beneden I mite; van elke stroefs loex II miten, van I achter loex II miten; van I stroefs juyns I mite; van enen cople freuyts enen halven groten; van I stoep olye I mite; van I achter souts I mite; van I scaeps vachte I mite; van elken stien wollen III miten ende dair beneden I mite; van elken pairde IIII miten; van I coe II miten; van enen scaep I mite; van enen varken van XII groten II miten ende dair beneden I mite; van I gode zughende varkine I mite; van alle zevische die vorsc is III d. van den ponde; van I pond was I mite; van I pond balleynsj I mite; van een waghe kaes II st., haernisse kase enen groten; van elken hondert ysers enen st.; van elken vier pond roets I mite; van elken smitte XII miten die weke; van elken timmerman die meester is enen st. die weke; van enen vate pix I st.; van I vate tars I st.; van I vate zaems I groten; van elken parmentier die selve tafele hout VI miten die weke; van elken wever ghetouwe IIII miten die weke dair men op werct; van elken scoemakere die meester is VI miten die weke; van elken merseman ende die kaersen maect VI miten die weke; van elken vleyschouwere die ter banc staet mit vleyske I st. diek weke. Ende dit sal ghedueren vier jair van in gaende meye naist comende.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchl op den Palme sonnendacht int jair viertich.

a
nl. Scherpenisse, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 75 B.
b
Heynn. B.
c
er lijkt eigenlijk hairnx te staan B.
d
r gecorrigeerd B.
e
va B.
f
hier en in de volgende twee regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
g
teken in de vorm van een doorstreepte o B.
h
aldus B; lees bedeckten?
i
aldus B; lees ombedeckten?
j
vóór de b een geradeerde letter B.
k
e onduidelijk vanwege een correctie B.
l
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: goede lieden van Scherpenisse