Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X010v_077_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 10v (11v), nr. 76 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Reymerswaela.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Voor de verlening van de tolvrijheid aan die van Reimerswaal zie nr. WI 62.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want wi onsen goeden luden van Reymerswaelc gratie ghedaen hebben dat wi hem ghegheven hebben tollen vry te varen voir bi allen onsen tollen van Hollandd ende van Zeeland tote eweliken daghen, ende men vele fauten in den tollen te driven pleghet, soe ombieden wi ju ende willen allen den ghenen die van Reymerswalee tollen vry varen willen dat si jairlix een betoech nemen van heren Nyclays Kervinc van Reymerswale met sinen opene brieve, ende dat alle jare te verniewen op den Jairs dachf, dat si bure ende broeder sijn te Reymerswale ende met alre woenste dair wonen; ende die dien brief niene hadde, diene souden wi niet willen dat onvertollet voer bi onsen tollen voer. Dit sal ghedueren tot onsen wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchg des manendaghes in die Passi weke int jair viertich.

a
Reym'sw. B.
b
Heynn. B.
c
Reym'swael B.
d
Holl. B.
e
Reym'swale B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
f
1 januari.
g
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: inwoners van Reimerswaal