Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X011r_080_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 11r (12r), nr. 79 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Exspiravit.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Vgl. nr. WI 4, de oorkonde uit 1337 genoemd in onderstaande tekst.

Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe Pieterkijn bi den Zoeten goede, die ons liefs heren ende vaders coc plach te wesen, omme dat hi ons sine brieve van sinen renten die hem onse lieve here ende vader ghegheven hadde op leverde ende ghescoert warden, ende om dat hi onse brief die ghegheven wort des dinxendaghes na sinte Matheuusc dach in jair XXXVII°d van X lb. Tornoysee tsyairs die wi hem ghegheven hadden tot sinen live ons op ghelevert heeft ende ghescoert is, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve XV lb. Tornoyse tsyairs, enen groten over XVI d. Tornoyse gherekent, tot sinen live also langhe als hi levet, ende bewisen hem die jairlix in tenemen tot elken Bamissef an onsen rentemeysterg van Bewesterscelth in Zeeland; ende ombieden onsen rentemeyster voirscreven die nu is of namaels wesen sal dat hi Pieterkijn voirs. jairlix betale dese XV lb. Tornoyse ten termijne voirscreven, ende dair of neme enen brief van quitantien, ende dair mede sullen wi hem quiten in sire eerster rekeningghe.

Ghegheven in Middelburchi des dinxendaghes na Paesdach int jair XLI°.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Mathews B.
d
1337 september 23.
e
Torn. B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
f
1 oktober.
g
hier en in de volgende twee regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
h
Bewest'scelt B.
i
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieterkijn bij den Zoeten goede, grafelijke kok