Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 11r (12r), nr. 81 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Her Airnt van Haemstede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi heren Aernoude van Haemstedeb, here van Moermonde, onsen lieven neve, sulke gratie ghedaen hebben omme menighen dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen sal: wair dat zake dat verMargrieten sijn c wijf, Matijs Renghairts soens dochter, storve sonder wittachtighe gheboerte manhoeft van hem te hebben, dat wi alle dat goed dat verMargrieted voirs. nu ter tijt van ons hout of houden sal hem verliet hebbe ende verlienen voir ons ende voir onse nacomelinghe van ons te houden te liene tot sinen live; vort hebben wi hem sulke gratie mede ghedaen dat al goed dat joncvrou Margrietee, Matijs wedewe voirscreven, hout of houden sal ende op hoir dochter jof op ons comen mochte na hore doet, dat wi heren Aernoude dat verliet hebben ende verlien voir ons ende voir onse nacomelinghe tot sinen live te houden te liene, ende dair tenden vrylike weder an ons te comen.

Ende omme dat wi willen dat hi allen dit goed voirscreven vrylike ghebruket also langhe als hi levet sonder enighe calenge van ons jof van anders yemande, sonder al arghelijst, soe hebben wi desen brief open doen bezeghelen mit onsen groeten zeghele. Ghegheven in Middelburchf des dinxendaghes na Paesdach int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Haemst. B.
c
hier en in de volgende twee regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
d
v'Margete B.
e
M'griete B.
f
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Arnoud van Haamstede, heer van Moermond