Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X011v_085_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 11v (12v), nr. 84 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Joncfrou Yde basterdinne van Henegouwena.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

Vgl. nr. WI 70, alsmede nr. WI 89.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi joncvrou Yden, bastairdinne van Heynnegouwenc, onser liever moyen, vercoft hebben in rechten liene van ons ende van onsen nacomelinghen te houden IIIIC ghemete ambochts ligghende in den Ouden polre van Hinkelijn in Zuutbeveland; ende wair dat zake dat die Oude polre voirs. minder ware dan IIIIC ghemete, soe willen wi dat si hore volle ontfae in den Midden polre dair an van der noirtsiden van den middeldike. Vort soe hebben wi onser moyen voirs. vercoft ten vryen eyghen ende over vrye erve hondert ghemete lands ligghende in den Ouden polre van Hinkelijn voirscreven westwairt of van den lande dat wi heren Heynricd Poppen sone van Zierixe vercoft hebben, in dier manieren als voirscreven es, omme ene summe van pennigghe dair si ons of voldaen hevet den eersten pennig mit den lesten. Ende gheloven hair dair in te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onse lande.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburche des anders daghes na Paesdach int jair XLI°.

a
Heneg. B.
b
Heynn. B.
c
Heynn. B.
d
Heynr. B.
e
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Ida, bastaard van Henegouwen