Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X011v_086_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 11v (12v), nr. 85 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Cruningen.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi omme menighen trouwen dienst die her Jan here van Crunigghe, dair God die ziele of hebben moet, ghedaen hevet onsen voirvorderen graven van Hollandb, ende sinen kinderen noch doen moghen, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve tollen vry te varen duer onse lande allen den ghenen die onder c heren Janne, heren Aernoude ende heren Gherarded van Crunigghen, ridderen ende ghebroeders, wonen jof wonen sullen tote Woelsdrechte mit alle hoers selves goede, sonder archlijst; dit sal ghedueren tot onsen wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchf des saterdaghes na Paesdach int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
hier en in de volgende regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
d
Gher'de B.
e
Woelsdr. B.
f
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: degenen die wonen te Woensdrecht onder de broers heer Jan, heer Arnoud en heer Gerard van Kruiningen