Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X011v_087_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 11v (12v), nr. 86 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Vere vry te vaeren gelyck andere steden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 278.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi heren Wolfairde van Berselen, here van der Vere ende van Zandenborch, onsen lieven neve, omme scade die hi ghenomen hevet an sijn dorp ter Vere ghegheven hebben dat sine vriende van den dorpe voirs. varen ende keren moghen binnen onsen lande up onsen stroem vry ghelike anders onsen steden, tote onsen wedersegghen toe.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchb des vrydaghes na Paesdach int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Wolfert van Borsele, heer van Veere en Zandenburg, en zijn vrienden te Veere