Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012r_090_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12r (13r), nr. 89 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Willem Everdeys.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 278.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi die ene helfte van al den ambocht, leenlande ende tienden, met alsulken rechte als dair toe behoird, dat Heynricb Everdeys zone van den Vivere nu van ons houd, ligghende in haymanne ende elwair in Walcherenc, verliet hebben ende verleent na Heynrixd doet voirscreven Willeme Everdeys zoens kinderen van den Viveref, die man hoeft zijn ende lenen sullen na Heynrixg doet voirs., ende op hem te comen mit alsulken rechte ghelike dat doet van den vader opt kind, ende dit voirs. ambocht, leen land ende tienden ende dat dair toe behoert zullen die voirnoemde kindere van ons houden in rechten leene, ende in allen manieren alst Heynrich voirs. nu van ons houd; het en ware dat zake dat Heynrici voirscreven wittachtighe kindere liete dair dit voirs. ambocht, leenland ende tiende mitten rechte op coemen mochte na zinej doet, soe soude sine kindere dat behouden ende ghebruken mitk alsulken rechte als si sculdich sien te doene na den rechte van onsen lande van Zeland.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchl des manendaghes na Beloken Paesken int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Heynr. B.
c
Walch'en B.
d
Heynr. B.
e
Will. B.
f
Viv'e B.
g
Heynr. B.
h
Heynr. B.
i
Heynr. B.
j
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
k
mat B.
l
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik Everdeisz. van den Viver en de kinderen van Willem Everdeisz. van den Viver