Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012r_091_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12r (13r), nr. 90 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Roerende den twij van Noirtbevelandt.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 278, ad 1341 april 22 ('Zondag na beloken Paschen').

Over het begrip kruisland zie de opmerking bij nr. KE 57. – Jaargetijdeland zal land zijn waarvan de opbrengst bestemd was voor in een bepaalde kerk besproken jaarlijkse zielmissen.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Alseb dat wi verstaen hebben dat vele twijs es in onse land van Noirtbeveland omme cruys land ende jarichtide land, des wi niet ghedoghen en willen, wair bi dat onse wil es ende over yen ghedraghen sien mit onsen Raede dat dit voirscreven land blive onder den ghenen diet uutter zouter zoede nu ghedijct hebben sint die groete vloet, mit alsulken last ende coste alsser die doede lichame opgheset hevet, ende die ghene diet ghedijct hebben voirt setten moghen op den ghenen dien si willen mit sulken last ende coste alse voirscreven es.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive ewelike durende, soe hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchc des sonnendaghes op Beloken Paesken int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Ase B; vanaf hier tot sint die groete vloet op rasuur.
c
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: ingelanden van Noord-Beveland