Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012v_094_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12v (13v), nr. 93 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Lievijn Willemans zone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 279.

Volgens het MNW betekent de uitdrukking te korve varen 'op haringvangst gaan'.

Willem ..grave etc. maken cond allen luden dat wi verstaen hebben dat Lievijn Willemans zone, onse poiter van Zierixe, een scip verhuert hadde Eynouddena Zudderare te korve te voerenb, dair hi ghene scout toe en hevet van alsulken zaken als men Eynoude Zudderare ende zinen gheselscip ane tiet dat hi ghedaen soude hebben, soe scelden wi Lievijn voirs. ende sijn goed quite ende willen dat hijs vryliken ghebruke.

In orconde etc. Ghegheven te Ghent des dinxendaghes voir sinte Jans dach babtiste int jair XLI°.

a
correcties in oud B.
b
aldus B; mogelijk te lezen als vaeren (zie de kopnoot).
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Lieven Willemansz., poorter van Zierikzee