Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012v_096_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12v (13v), nr. 95 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Hendrick Ymsoeten zoene.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 280.

Vgl. het volgende nr. WI 97.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want wi Heynricb Ymsoeten zone, onsen bastaird oem, C lb. zwarter Tornoysec tsyairs op onse watermoelne tot Zierixe, dair hi onse open brief of hadde dien hi om onsen wille op ghegheven hevet ende ghescoirt es, soe hebben wi hem versien ende ghegheven C ende XX lb. zwarter Tornoysed tsyairs van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te behoudene in rechten liene, wilke C ende XX lb. Tornoysee tsyairs wi Heynricf voirscreven ende sinen nacomelinghen bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen van den eersten ghelde dat valllen sal van onsen renten die vallen zullen van onser watermoelne ende van onsen wintmolen tote Reymerswaleg, bi ons rentemeysters hand van Bewesterscelth in Zeland die nu es of namaels wesen sal, tote alsulken i termine alse onse renten alle jare dair of in comen sullen; ende ombieden onsen rentemeyster van Bewestersceltj in Zeland die nu is of namaels wesen sal dat hi Heynrick voirs. ende sinen nacomelinghen uutreke ende betale alle jare tot elken termine dese voirs. renten van den moelen voirscreven sonder enich ander ghebod van ons te hebbene, endel dat hi dair of neme alle jare sinen openen brief van quitantien voir ons mede te rekenen. Voirt wair dat zake dat wi Heynricm onsen bastaird oem voirs. dese C ende XX lb. Tornoysen tsyairs voirscreven o tot anderen steden bewisen, soe souden onse moelen voirnoemd vry ende quite wesen.

In orconde etc. Ghegheven te Brusele des woensdaghes na sinte Jans dach midzoemer int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Heynr. B.
c
Torn. B.
d
Torn. B.
e
Torn. B.
f
Heynr. B.
g
Reym'swale B.
h
Bewest'scelt B.
i
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
j
Bewest'scelt B.
k
Heynr. B.
l
de afkortingsstreep gecorrigeerd B.
m
Heynr (het afkortingsteken ontbr.) B.
n
Torn. B.
o
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik Immezoetenz., bastaardoom van graaf Willem IV