Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X013r_100_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 13r (14r), nr. 99 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Roerende een versoeninge.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 281.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. Wand Boudijn ende Hughe, Willemb Jans zoens kinder uut Duveland, ende hore hulpers op die ene zide ende Pieter Kervinx zone ende sine hulpers op dander zide bi onsen goeddenken onderlinghe versoent sien, soe gheloven wi hem ende horen hulpers die met hem zoenen niet te vermanen van enighen broken die si dair of jeghen ons misdaen hebben, also langhe als si die zoene witteliken houden; mer wair yemand van horen hulperen die in die zoene niet wesen wilde, dair of wilden wi onse verboernesse hebben ende also doen ontghelden dat si wisten dat ons leet ware. Ende ware oec hore enich van den partien voirscreven die ymmermeer dat soendinc brake, soe souden wi al onse verboernesse hebben, beyde die ons nu verscenen is ende die verboernesse die si danne verboerden.

In orconde etc. Ghegheven tot Sinte Gheerdenberghc des donresdaghes na sinte Ponsyaens dach int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
Gheerdēb'gh B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Boudewijn en Hugo, zoons van Willem Jansz. uit Duiveland, en hun helpers enerzijds en Pieter Kervinksz. en zijn helpers anderzijds