Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X013r_101_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 13r (14r), nr. 100 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Sijmon Jan Harnoud Moens z. z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 281, ad 1341-1342 maart 19.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Symone Jan Harnoud Moens zons zone ende sinen gherechten voeghet machtich ghemaect hebben ende machtich maken die verboernesse van Jan Heypen zons doet in te panden van sinen vrienden die tote dier tijt sine vriende waren ende noch sien ende in den ambocht wonen.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchc des donresdaghes na sinte Gregorius dach int jair XLI°.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Simon zoon van Jan Arnoud Moensz. en zijn voogd