Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X013r_103_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 13r (14r), nr. 102 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Pieter Gheronx sone en Marie Jan Gheronx z. dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 282.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Pieter Gheronx zone op diene zide ende Marye Jan Gheronx zons dochter op dander zide alse van den twye dat si onderlinghe hadden omme tienb ghemete tienden te lijftochte, die Jan Gheronx zone Maryen voirs. ghemaect hadde bi sinen ghesonden live voirmaels, ane ons ghebleven sien, elke op ene pene van VC lb. Tornoysec onse segghen te houden; wair of wid onse segghen uten ende segghen Maryen vors. in besitte van der tiende. Vort segghen wi dat Pieter Gheronx zone betalen sal Maryen sire nichten binnen meye naistcomende IX s. ende V d. grote, die hi hoir sculdich was van oersaeten. Vort want Pieter desen tiende twe noeten ghebruyct hevet, soe segghen wi dat Pieter elke noete ghelden sal Maryen sire nichten XXV s. grote alsulke als in bursen gaen, te betalen diene helfte te Bamissee naistcomende ende dander helft binnen meye dair na naistcomende.

Ende omme dat wi willen dat dit zegghen vaste ende ghestade ghehouden worde, soe hebben wi desen brief bezeghelt mit onzen zeghele. Ghegheven te Zierixe op den Palme avonde int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
het woord afgescheiden d.m.v. verticale streepjes B.
c
Tor. B.
d
i gecorrigeerd B.
e
1 oktober.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieter Geroncsz. enerzijds en Marie dochter van Jan Geroncsz. anderzijds