Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X015v_109_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 15v (16v), nr. 108 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Heer Arnoutshaven tholvry mit hueren eygelicken goede.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 284.

De Hurdzee is mogelijk identiek met de door Melis Stoke genoemde Oertzee (Rijmkroniek van Holland, vs. 10932).

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Aernoude van Haemstedeb, here van Moermont, onsen lieven neve, alsulke gratie ghedaen hebben dat alle die ghene die nu wonen jof namaels wonen sullen tote Hurdzee, ende nu hiet Heren Aernouds haven, ligghende binnen desen land ghemerken: oest of dat ghehevende land van Quaelambochtc ende dat rechte voert gaende in die Scelt, suyt of die Scelt, west of dair Michiel Mens zone woent ende also westwairt lopende in die Scelt, noirt of Zuutmetd, ende also oestwairt lopende in die Hurdzee te den ghehevende lande toe van Quaelambochte, eewelike tollen vry varen sullen ende sonder enighe of brekinghe van tollen voir bi allen onsen tollen in onsen lande mit huerer eygheliken goede.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade bllive, soe hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchf des donresdaghes na sinte Margrieteng dach int jair XLII°.

a
Heynn. B.
b
Haemst. B.
c
Quaelamb. B.
d
de stokken van uu en m eventueel ook anders te interpreteren B.
e
Quaelamb. B.
f
Middelb. B.
g
M'grieten B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Arnoud van Haamstede, heer van Moermond, en de inwoners van Heer-Arnoudshaven