Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016v_115_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16v (17v), nr. 114 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Huge Willems z.

a Willaem grave van Hennegouwenb etc. maken cond etc. dat Pieter Hughe Willaemc Oem f.f. ons op ghedraghe heeft tot Hughen behoef Willaem Jans f.f. IIII lb. Hollandsd syairs die hi van ons te rechten liene hilt, daer hi onsen open brief of hadde die hi ons ghelevert heeft ende ghescoerd is, wilke IIII lb. syairse wi verliet hebben Hughe Willaems f. voers. van ons te houden ten rechten liene; ende onbieden onsen rentemeester van Beoestersceltf in Zeelant die nu is of namaels wesen sal dat si Hughen voers. alle jare uutreken ende betalen tot sinte Mairtijns misse in den winterg, sonder ander ghebot van ons te hebben.

Ghegheven in den Hagheh tsondaghes na Beloken Paeschen int jaer XLIIII.

a
Vóór de initiaal een aanvangsteken B.
b
Henn. B.
c
Will., gecorrigeerd B.
d
Holl. B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
Beoest' | scelt B.
g
11 november.
h
Hagh. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hugo zoon van Willem Jansz.