Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016v_116_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16v (17v), nr. 115 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Westcappel geen verboeden wapen te dragen.

Vgl. nr. WI 114, een oorkonde met gelijke inhoud uitgevaardigd door Jan van Beaumont.

Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verboeden hebben ende verbieden, bi ere boete van X lb. tot onser behoef ende I pont Tornoyseb tot onser poerte behoef van West cappelen, dat niemant en draghe binnen onser vrihede van West cappelen voirs. verboede wapen alse knive, zwaerde, feytsone, cordijns codden, misericorden, Lombaerdsche messe ende anders scarpoirde messe V dume lanc; ende soe wie die droghe ende alsoe dicke als daer mede begrepen worde, die soude ghelden tot elker tijt XI lb. Tornoysec alse voers. is. Ende onbieden onsen bailliu ende scepen van Westcappelen dat si dit alsoe in setten ende alsoe naersteliken ende also besceydeliken verwaren dat wijs ende onse poirte voirs. oird ende oirbair e hebben; ende ghebieden allen onsen goeden luden van Westcappellen ghemienlike dat si onsen bailiu ende onse scepen van Westcappelen voirs. hier in sterken ende helpen soe wilc tijt dat sijs vermaent worden, gheliken ons selven. Dit sal gheduren tot onsen weder segghen.

Ghegheven in Middelborch des vrydaghes na Alre heylighen avont int jaer XLIIII.

a
Heynn. B.
b
Tor. B.
c
Tor. B.
d
aldus B; wel te lezen als eer.
e
hier is, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Westkapelle