Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016v_117_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16v (17v), nr. 116 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Durve Pieter Sijmons soons wedue.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 295.

Willem grave van Hennegouwena etc. maken cont etc. dat wi omme Gode ende om bede van onsen ghemienen Rade ghegheven hebben tot onsen wedersegghen Durve, Pieter Simons soens wedue, die rente van onserb molen van Voirtrap, om dat c si matelike van goede is ende veel kleyned kinder heefte.

Ghegheven in Middelborchf op Alre heylighen avont int jaer XLIIII.

a
Henn. B.
b
o onduidelijk B.
c
hier da, doorgestreept B.
d
kleyre, de eerste e gecorrigeerd B.
e
de eerste e bovengeschreven B.
f
de eerste d verbeterd uit t B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Durf, weduwe van Pieter Simonsz.