Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016v_119_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16v (17v), nr. 118 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Roerende de cappelrie van Walcheren.

Een streep door het begin van de tekst. – In de ondermarge: II. Zelant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 687, ad 1344 november 13.

Willem grave etc. maken cont allen luden dat ons ghemienlike die cappelane van dera dekennien in Walcherenb ghetoecht hebben dat die prochipapen in Walcheren willen dat die cappelanen van horen cappelrien lande ghelden den bisscop ende den dombroest hore bede gheliken dat die prochypapenc doen van hueren kerkeliken goede dat vander waerliker hant ghevriet es; ende want cappelrien lande van ons d noch van onsen ouderen niet ghevriete en es ende der cappelrien lant ons scot, bede ende herevaert ghelden moet gheliken f anderen waerliken lude lande, ende ommeghelikeng gheliken wart dat lant dat te Goeds dienste ghegheven worde meer verzwaerd desenh souden dan wairliker lude lant, so onbieden wi u den deken van Walcheren die nu is of die namaels weseni sal ende den ghemienen papen van uwer dekennien dat ghise van des bisscops j ende des domproestsk bede onghemoyt laet, ende ghevet uwen prelaten huere bede als ghi sculdich sijt van sulken goede als uwen kerken toe behoertl ende vander waerliker hant ghevryet es toter heyligher Kerken behoef, ende daer in doet dats onsm ghene croninghe n meer te voren en coemt.

Ghegheven in Middelborcho des vrydaghes na sinte Maertijns dach in den winter int jaer XLIIII.

a
onduidelijke afkorting B.
b
Walch'en B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
p'ypapen B.
d
hier van, doorgestreept B.
e
ghvriet B.
f
hier niet ghevriet en es, doorgestreept B.
g
omme boven de regel toegevoegd B; lees ongheliken ('onbehoorlijk').
h
aldus B; wel te lezen als wesen.
i
w gecorrigeerd B.
j
hier weghen, doorgestreept B.
k
domp's B.
l
behoe't, de h gecorrigeerd B.
m
na de s een geradeerde e B.
n
hier coemt, doorgestreept B.
o
Middelbo'ch B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de kapelaans van het dekenaat Walcheren