Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X017r_123_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 17r (18r), nr. 122 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Vrouwelijn Heynrica bastairds wijf.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 122.

Willem grave van Hennegouwenb etc. maken cont allen luden dat wic Vrouwelijn, Heynricd ons bastairds oem ghetrouwede wijf die hi nu heeft, alsulke gratie ghedaen hebben ende gheven mit desen brieve: waer dat zake dat sie langher levede dat Heynric voers., dat si van den IIC lb. Tornoysef tsyairs die wi hem ghegheven hebben in rechten lene van ons te houden, ende bewijst hebben op onse watermolen ende op onse wintmolen te Remerswaleg, ghebruken zal also langhe als si levet vichtich lb. Tornoyseh tsyairs, ende die ontfaen jaerlix bi ons rentemeysters hant van Bewester Scelt in Zelant die dan ter tijt wesen sal.

In orconde etc. Ghegheven te Serixe des saterdaghes voer sinte Katrinen dach int jaer XLIIII.

a
Heynr. B.
b
Henn. B.
c
i gecorrigeerd B.
d
Heynr. B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
T' B.
g
Rem'swale, de w onduidelijk vanwege een correctie B.
h
T' B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Vrouwelijn, echtgenote van Hendrik (Immezoetenz.), bastaardoom van de graaf