Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X017v_125_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 17v (18v), nr. 124 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Een steenen huys staende te Vlissingen gegeven ten rechten leene.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296.

Willem grave van Hennegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven voir b ende voer onse nacomelinghen Jan meester Lams soene, onsen knape, ende sinen nacomelinghen omme menighen trouwen dienste die meester Lam zijn vader voerscreven ende hi ons ende onsen vorders ghedaen hebben ende Jan voirs. ons noch doen mach, onse steenhuys te Vlissinghenc mitter meed water ende hofstede also alsd gheleghen is binnerdere uutterster graft, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden tot enen rechten lene; ende waer f zake dat Jan voirnoemd an dat voerseyde huys of op die voirs.g hofstede yet timmeren of maken dede, dat sal hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten lene als voirscreven is. Ende waer dat sake dat Agnese Clais Verdorven soens dochter, Jans wijf voerscreven, langher levede dan hi, soe willen wih dat si dat voirs.i huys, hofstede ende al dat hi daer anj sal doen maken behouden endek rusteliken ghebrukenl also langhe als si leven sal, ende dat daer na come up sinen rechten leenvolgher alst van rechte sculdich is te doene na die ghewoente van onsen lande, in manieren dat dit altoes onse open huys wesen sal ons mede te helpen, als wi sculdich sijn te doene met onsen open huse.

In orconde etc. Ghegheven te Zerixe tsondaghes na sinte Katrinen dach int jaer XLIIII.

a
Henn. B.
b
hier ontbreekt het woord ons B.
c
Vlissing. B.
d
mogelijk te lezen als alst B.
e
aldus B.
f
hier ontbreekt wel het woord dat B.
g
het eind op rasuur B.
h
na de i een rasuur  B.
i
d.m.v. radering verbeterd uit voirscr. B.
j
d.m.v. radering verbeterd uit een langer woord B.
k
boven de regel toegevoegd B.
l
gheb'uken, in de marge bijgeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan, zoon van meester Lam, grafelijke knaap