Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X019r_131_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 19r (20r), nr. 130 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Katelinen heren Gherardsa bastairds dochter.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want wi ghegheven hadden Katelinen heren Gherardsc bastairds dochter, onser nichten, van ons te houden in rechten liene XXX lb. Tornoysed tsyairs, die wi hoir bewijst hadden alle jare in tenemen van onsen rentemeyster Beoesterscelte in Zelant tot elken sinte Jans missef, dair si onsen brief of hadde dien si ons over ghelevert heeft ende ghescoert es, soe hebben wi Ketelinen voirs. die XXX lb. Tornoyseg tsyairs bewijst in tenemen up onse gheerse van Mallant tot elken sinte Pieters daghe inghaende oichsteh van der ghershuyren van Mallant, behoudelic ons ons rechts ende onser heerlicheden jof wi dat lant voirscreven wilden doen diken, dat wi hoir dan bewisen mochten die renten voirs. tot anderen steden dair ons ghoet denct.

In orconde etc. Ghegheven tot Sierixe des vrydaghes na sinte Katrinen dach int jair XLIIII°i.

[Dienstaantekening:]

Iussu domini; per dominos J. de Molnaerj et C. Kervinc. – k Sigillatum ex cofferol.

a
Gher's B.
b
Heynn. B.
c
Gher's B.
d
Tor. B.
e
Beoest'scelt B.
f
24 juni.
g
Tor. B.
h
1 augustus.
i
verbeterd uit XLIIIo B.
j
Molnar B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
coff'ū B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Catharina, dochter van heer Gerard de bastaard