Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X021r_133_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 21r (22r), nr. 132 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Lijftochtea gemaect bij Dierc vanden Bosche Katarijne zijn wijve.

In de bovenmarge: Northolland.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 247, ad 1337 september 8.

In de datering is de formulering 'O.L.V.-dag uitgaande oogst' niet geheel eenduidig: dit is een enigszins onjuiste omschrijving van zowel Maria hemelvaart (15 augustus) als van Maria geboorte (8 september). Gezien het itinerarium van graaf Willem IV moet de feestdag in september zijn bedoeld: eind juli vertrok hij vanuit Henegouwen naar het noorden, waarbij hij half augustus waarschijnlijk nog in Brabant was, waarna hij pas op 21 augustus in Geertruidenberg aanwijsbaar is. Vgl. ook de in het register volgende nrs. WI 134-140.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat Dieric van den Bosche met onser hand ghemaict heeft Katrinene, sinen wive die hi nu hevet, tot hore lijftochte die minder helfte van zevendalf morghen lands die gheleghen sien te Wassenair in heren Dierix ambocht van Zuitwic ende ghehieten es tOudeland, ende Dieric voirs. van ons te liene houd; in wilker lijftochte voirscreven wi gheloeven Catrinenf voirnoemt te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe up onser Vrouwen dach uytgaende oichste int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Lijstochte B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zeell. B.
e
Kat'nen B.
f
Cat'nen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Dirk van den Bosch en zijn echtgenote Catharina