Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X021r_137_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 21r (22r), nr. 136 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Claijs Gherards z. ende Adelisen zijn wijfven.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 247.

Over de interpretatie van 'O.L.V.-dag te uitgaande augustus' zie de aantekening bij nr. WI 133.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. ombieden u Gillijs van Craylinghe, onsen bailiu van Rijnland, of wie ter tijd aldair onse bailiu wesen sal of sijn stede houdende, dat ghi Clays Gherards sone ende b Adelisen sinen wive inpandet up Dieric van Zanthorst zeven pond Hollandsc tsyaers, also als huere hantvesten houden, ende voert alsulc goed als joncvroud Rikairde, joncvrouwen Adelisen moeder, huer ervede, ende also vele als hemluden dair of afterstaet van voirleden terminen, dat hi inghenomen heeft; ende hier in doet dat men ons niet meer dair dair omme en volghe. Des en laet niet.

Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na onser Vrouwen dach te uytgaende oichste int jair ons Here M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Iohannem de Polanen.

a
Heynn. B.
b
hier ald, doorgestreept B.
c
Holl. B.
d
jonc vrou B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Nicolaas Gerardsz. en zijn echtgenote Adelise