Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X021v_144_1 WI_G_X022r_144_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 21v (22v)-22r (23r), nr. 143 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Hughe Vriese Jans z. van Coudenhoeve.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge, door 17e-eeuwse hand: Roderijsse.

Vgl. nr. NH 516, de in de tekst genoemde beleningsoorkonde voor Hugo Vriese Jansz. van Koudenhoven.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want Hughe Vriese Jans sone van Coudenhoeven zeven morghen ende vier hont lands ligghende in tland dat Hont hiet tuschen die Seyne wateringhe ende den Maesdijc, ende beleghen es an die suutside mitte lande dat Oudelien hiet ende an die nortside mitten lande dat Sweygheren land hiet, voert drie morghen ende twie hond lands mitter husinghe diere op staen ligghende in tland dat die Panne hiet, ende es beleghen an die suutside mitten lande dat verGrieten Eliaes was ende an die nortside mitten lande dat heren Jans van der Weteringheb es, tusschen Seyne weteringhe ende den Maesdijc, die hi van ons in rechten erfliene helt in manieren dat dit lien comen soude op sinen soen jof op sine outste dochter, ghebrake des soens, ende also voert te gane van grade te grade in wittachtigher gheboirte, op ghedraghen heeft Florijs van der Boichorst, onsen bailiu van Delfland ende van Scieland, voir onse manne, ende die manscip dair of quite ghescouden, ende die brieve die hi dair of hadde op ghelevert ende ghescoert, omme siere noet willenc hem selven te vryen uten stien te Delf, dair hi in ghevanghen es tote Daniels behoef van Roederise, die dit voirscreven land ende husinghe ghecoft heeft jeghens onsen bailiu voirscreven; soe hebben wi Daniel voirs. ende sinen nacomelinghen verliet van ons ende van onsen nacomelinghen hier of enen vryen eyghendom, ende gheloven hem dien te waren als men een vry eyghen sculdich es te waren.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchd des vridaghes na sente Dyonijs dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et per dominum Willelmume de Outshoirne.

a
Heynn. B.
b
Wet'inghe B.
c
noetwillen B.
d
Middelb. B.
e
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Daniel van Rodenrijs