Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X022r_147_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 22r (23r), nr. 146 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Willem den Snijder van Schiedamme, roerende de wijndase aldaer.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge, door andere hand: Willem de Snider.

Vgl. nr. NH 458, de oorkonde van graaf Willem III genoemd in de tekst.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, mit sinen opene brieve ghegheven hadde jonghen Willem den Snyder van Sciedamme omme Gode ende omme ghebrec dat hi hebbe soude an den windase te Sciedamme viertich scellinghe Hollandsb tsyaers toit sinen live, welken brief hi ons op ghelevert hevet ende ghescoirt es, ende want Willem voirs. een arm man es ende sijn sien verloren heeft, soe hebben wi hem desenc brief verniewet onder onsen zeghel in manieren voirscreven; ende ombieden onsen rentemeyster van Northollandd die nu es of namaels wesen sal dat hi Willem voirs. van onsen weghen alle jare uytreke ende betale te Voirscotermarcte uyt onsen renten van Sciedamme dese viertich scellinghe Hollandsf also langhe als hi levet, ende dair of neme jairlix een betoich voir ons mede te rekenen, ende van also vele soe sullen wi hem jairlix quiten in siere eerster rekeninghe die hi ons dair na doen sal.

Ghegheven tote Zierixzee smanendaghes na sente Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielem de Merewedeg et Tielmannum Moelnair.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
op rasuur B.
d
Northoll. B.
e
Voirscot'marct B.
f
Holl. B.
g
M'ewede B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonge Willem de Snijder van Schiedam