Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X022r_148_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 22r (23r), nr. 147 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Burchairde die gersson.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 249.

Willem ..grave etc. maken cond allen luden. Want onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven hadde Burchgairde, die gherssoen te wesene plach in siere boutilleriea, omme sijns diensts willen enen Inghelschen tsdaghes also langhe als hi levede, ende dair bi en soude hi hem noch sinen hove niet meer volghen, wair of Burchgaird voirs. ons heren ons vaders opene brief hadde, dien welken hi ons over ghelevert heeft ende ghescoirt es, soe hebben wi Burchgairde voirs. met desen brieve ghegheven enen Inghelschen tsdaghes also langhe als hi levet, ende dair bi en wil wire niet of vervolghet wesen; ende ombieden u Gherardb Heynen sone onsen rentemeyster van Northollandc, of soed wie na rentemeyster aldair wesen sal, dat ghi Burchgairde voirs. daghelix uytreket ende betailt van onsen weghen enen Inghelschen also langhe als hi levet, sonder enich meer ghebot van ons te hebben, ende dair bi soe sullen wi u alle jare van also vele quiten in juwer eerster rekeninghe die ghi ons dair na doen sult.

Ghegheven tote Zierixzee smanendaghes na sente Lucas dach int jair XXXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielem de Merewedee et Tielmannum Moelnair.

a
er op rasuur B.
b
Gher. B.
c
Nort | holl. B.
d
gecorrigeerd B.
e
M'ewede B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Burchaard, knecht in de grafelijke bottelrie