Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X022v_151_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 22v (23v), nr. 150 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

De gemeene porters van Leijden aengaende haeren oudena hantvesten.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 609.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen dat wi onsen lieven ende ghetrouwen poirters van Leyden ghemeenlanghe hebben belovet ende ghesuoren al hoir recht dat si hebben van onsen ouders die grave van Hollandd hebben ghewesen, hantvesten ende vriheden, also verre als si betoghen moghen, vaste ende ghestade te houden hem ende horen nacomelinghen.

In kennissen van deser dinc hebben wi desen brief uythanghende bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op den Pynster dach int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
lezing van de eerste letter onzeker B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poorters van Leiden