Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X022v_154_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 22v (23v), nr. 153 (1338 sept.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Jan de Smeder onser duerwaerder.

In de marge, door andere hand: Jan Smeeder. – De tekst is doorgestreept met een diagonale haal.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 254.

Vgl. nrs. WI 259 en 260.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Jannes den Smederb, onsen doirwairder, ende Machtilden sinen wive, omme dienst dien ons Jannes voirs. ghedaen heeft ende noch doen sal ende omme dat hi onse clerc van den bloede wesen sal, vijftien pond Hollandsc tsyaers toit hore beider live, wilc horer langher levet, den ouden groten coninx Tornoysed over achte penninghe Hollandse gherekent, dair hi onse man of es, ende wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende te ontfane toit elker sinte Marien lichtmissef an onsen renten van Northollandg, dair die eerste termijn of es op onser Vrouwen dach ter lichtmisse naest comende; ende ombieden onsen rentemeyster van Northollandh die nu es of namaels wesen sal dat hi alle jare op den termijn voirscreven Jannes ende Machtilden voirnoemt also langhe als hore enich van hem beiden levet, oic wilc hoir van  hem twien langher levet, dese voirs. rente vrilike uyt reke ende betale sonder ander ghebot dair of te hebben, ende dair of neme enen brief van quitancien alle jare voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven ter Goys op sente Pieters avonde ingaende oichste int jair ons Heren Mo CCCo ende dortich.

 

i De grave Willem dede him na gracie dat die XV lb. sjaers comen zouden up zinen oudsten zoen jof dochter, ende die zoudene houden ten rechten liene.

[Dienstaantekening:]

W.j

k S(igillavit) Florenciusl de Haemstedem.

a
Heynn. B.
b
Smed' B.
c
Holl. B.
d
Torn. B.
e
Holl. B.
f
2 februari.
g
Northoll. B.
h
Northoll. B.
i
het volgende door andere hand B.
j
de kapitaal gevat in een cartouche B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
Flor. B.
m
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jannes de Smeder, grafelijk deurwachter en klerk van den bloede, en zijn echtgenote Machteld