Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023r_155_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23r (24r), nr. 154 (1338 sept.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Gherijt Heijnen z. rentmeester van Noorthollandt.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 254.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi bi Gheretb Heynen sone, onsen rentemeyster van Northollandc, vercoft hebben in vryen eyghen Jan Hoet een sticke lands ligghende in tambocht van der Ouder Scie dat ghehieten es die Rudighenesse, also groet ende also cleyne als si gheleghen es ende ons ane comen es van Janne van der Doirtoghe, elke morghen omme ses pond Hollandsd, dair hi ons of voldaen heeft bi onsen rentemeyster voirs. den lesten penninc mitten eersten; ende gheven Janne voirs. enen rechten eyghendom met desen brieve van den lande voirscreven, ende beloeven hem dien te waren als men een vry erve sculdich es te wairne.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixe des donresdaghes na sente Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

e S(igillavit) Florenciusf de Haemstedeg.

a
Heynn. B.
b
Gher3 B.
c
Nort | holl. B.
d
Holl. B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
f
Flor. B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Hoet