Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023r_156_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23r (24r), nr. 155 (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Gherijt Dierick Ranpen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 259.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Gillijs van Cralinghe, onse bailiu van Rijnland ende van den lande van Wourden, van onser weghen hevet vercoft Gheretb Dieric Rampen sone ene morghen lands die ghehieten es Arnd tsgraven were, gheleghen binnen onsen ambocht van Haserwoude ende Soeterwoudec, die ons ane quam van Arnd Coppen sone van siere verboirnisse; die wi hem ghewaren met desen brieve bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven in den Haghe op sente Pieters dach in sille int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

a
Heynn. B.
b
Gher3 B.
c
Soet'woude B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Dirk Rampenz.