Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023r_160_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23r (24r), nr. [159 bis] (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Burchgrave van Leydena.

Deze tekst heeft in het register geen volgnummer gekregen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 604, ad 1338 februari 24.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Dit es dat wi Willaem ..grave van Heynnegouwenb ende van Hollandc met onsen ghemeenen Rade over een ghedraghen sien tuschen veren Justinen, der burchgravinnen van Leyden, an die ene zide ende Philips van Wassenair an die ander side: ende setten veren Justinen der burchgravinnen voirnoemd in half den eygheliken goede dat die burchgrave van Leyden rumede mitter doot, dat si dat besitten ende ghebruken sal ter tijt toe dat si dair uytghewonnen wert mitten rechte; mar wilde Philips recht hebben an desen voirs. goede, soe mach hi ane spreken jof ane spreken doen een sticke erves jof twie jof drie, teffens ende also rume dat si ter goeder tijt toit hore were comen mach, sonder ferpel ende archlist. Voert soe wat erve dat Philips voirs. ane spreect jof ane spreken doet alse voirscreven es, ende die burchgravinne verJustine voirs. die renten dair of opheffend wille, soe mach sise op heffen ende verzekeren: es dat Philips dat erve wint mitten rechte, dat si hem die renten van dien erve uytreken sal. Ende alle dese voirscreven voirwairden willen wi dat vaste ende ghestade ghehouden sien an beiden siden, sonder enich wedersegghen; ende hier jeghen en willen wi niet dat die burchgravinne jof Philips voirnoemd jof yemend van horen weghen doet.

Ghedaen in die Haghe op sentee Mathijs dach int jair XXXVIIIo.

a
Leyd' B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
op boven de regel toegevoegd B.
e
ops' B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: vrouw Justine, burggravin van Leiden, enerzijds en Filips van Wassenaar anderzijds