Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023v_162_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23v (24v), nr. 160 (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Willem van Naeltwijck ende Heijndrick zijn zoon.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 608, ad 1338 maart 15.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat hair Willemc van Naeldewic ende Henric sijn soen op die ene zide ende Gheret Bartoud op die ander side van allen twie die si onderlinghe ghehadt hebben van hoir selves ende van hoir wiven weghen omme stalle ende voir offeren ende voir paes te nemen in die kercke te Naeldewic, ende van smerten die dair of ghesciet es, an ons ghebleven sien te vereffenen op ene pene van vijf hondert ponden Hollandsd, dair wi ene wayride of hebben doen besoeken, ende na der wayride bi over een draghen van onsen ghemeenen Rade onse segghen uten. In den eersten segghen wi dat die vrouwen van Honsholen sullen staen op die nortside van den coere ende Gheret Bartouds wijf, want vane der Wourt niement ghebleven en es dan si, sal staen op die suutside. Ende die outste vrouwe van Honshole sal voren offeren ende paes nemen ende Gheret Bartouds wijf, want si die outste es van der Wourt, dair na, dair na die outste van Honshole ende dair na die outste van der Wourt, ende also voert, ende ymmer soe wie die outste van Honshole es, die sal tvoirdeel hebben. Voert vinden wi die van Honshole in der ghiften van der kercken te Naeldewic, ende of dair achter in die kercke onder die meente twi ware omme stalle, dat si dat sullen berechten. Ende dat here Willem ende Henricf offeren ende paes nemen sullen voir Gheret Bartoud. Ende al sulke smerte als si van beiden siden ghenomen hebben, dat elke partie sijns selves side stille ende ghenoich doe also dats dander onvermaent bliven. Ende hier bi segghen wi ene alinghe soene tuschen desen voirnoemden partyen op die pene voirscreven.

Gheseit in die Haghe des sonnendaghes na sente Gregorijs dach int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos de Lecka et Danielem de Merewedeg.

h S(igillavit) F. de Haemstedei.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Will. B.
d
Holl. B.
e
gecorrigeerd B.
f
Henr. B.
g
M'ewede B.
h
het volgende in de rechtermarge B.
i
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Willem van Naaldwijk en zijn zoon Hendrik en Gerard Bartoud