Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023v_163_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23v (24v), nr. 161 (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Gheret Heijnen zone.

Door het begin van de tekst een kruis. – In de marge, door andere hand: Mortuus est.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 260.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Gheret Heynen sone, ende nu onsen rentemeyster van Northollandc, omme menighen trouwen dienste dien hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal ghegheven hebben ende gheven met desen brieve toit sinen live uyt onsen renten van Northolland sestien pond Hollandsd tsyaers, ende bewisen hem die jairlix intenemen tote elken Valkenburghe marct an hem selvene also langhe also hi onse rentemeyster es in Northolland, jof soe wie na hem rentemeyster in Northolland wesen sal; ende dat onse rentemeyster voirnoemd dair of neme jairlix enen brief van kennissen, ende met dien brieve sullen wi hem van also vele alle jare quiten in siere eerster rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sete Gregorijs dach int jair XXXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Florentiumf de Haemstedeg et Danielem de Merewedeh.

i S(igillavit) F. de Haemstedej.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Northoll. B, hierna steeds zo afgekort.
d
Holl. B.
e
an hem selven op rasuur B.
f
Flor. B.
g
Haemst. B.
h
M'ewede B.
i
het volgende in de rechtermarge B.
j
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Heinenz., rentmeester van Noordholland