Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024r_169_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24r (25r), nr. 167 (1339 aug.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Henric van Naeldtwijck.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 263.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat voir ons ende voir onse manne quam hair Willaemb van Naeldewic, ridder, ende droech ons op een vierendeel van siere tienden te Naeldewic tote Henrix behoef van Naeldewic, sijns soens, wilc vierendeel van der tiende voirscreven c verliet hebben Henricd voirs. van ons te houden ten erfe liene, in manieren: wair dat zake dat Henricf storve eer here Willaemg, ende hi ghenen wittighen soen en liet, dat dese voirscreven tiende weder comen soude an heren Willameh, ende die soudse van ons houden te liene in allen rechte dat hise nu van ons helt.

In orconde etc. Ghegheven te Sente Gheerden berghe op sente Marien Magdalenen dach int jair ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

 

i Dit hout nu Willem van Naeldwijc den helen tiende, ende heet de Cleitiende te Naeldwijc.

[Dienstaantekening:]

Per dominum ad relationem domini D. de Merewedej et Th. Moelnairk. S(ignavit) R. Vlec.

l S(igillavit) Ar. de Gaverem.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
hier ontbreekt wel wi B.
d
Henr. B.
e
ten erf op rasuur B.
f
Henr. B.
g
Will. B.
h
Will. B.
i
het volgende door andere hand B.
j
M'ewede B.
k
Moelnar B.
l
het volgende in de rechtermarge B.
m
Gav'e B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik van Naaldwijk en zijn vader heer Willem van Naaldwijk, ridder