Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024r_171_1 WI_G_X024v_171_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24r (25r)-24v (25v), nr. 169 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Diederic van Mathenisse, ridder.

Het begin van de tekst, onderaan f. 24r, is geschreven door hand 3D, waarna op f. 24v hand 4D het vervolg voor zijn rekening neemt. – Door het gedeelte onderaan f. 24r een diagonale streep. – In de marge, door andere hand: Mattenesse.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe ghegheven hebben ende gheven heren Diederic van Mathenisse, ridder, omme trouwen dienst dien hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal, onse burch die staet buten ane Sciedamme ende ghehieten es thuys te Riviren, mitter singhele ende mitten boengairde also alst begrepen es binnen den utersten sloten, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten liene. Voert hebben wi heren Dieric voirs. ghegheven vijftien pond Hollandsc tsyaers van ons te houden te liene te sinen live, dair wi hem voren bewijst hebben elf morghen lands ende vier d hond gheleghen bi den Ouden dike, ende men heet op den Heme, ende ene morghen lands die wi hebben in Matenisse, te ghebruken alsoe langhe als hi leeft.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe sonnendaghes voir sente Katrinenf dach int jair XXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem ad relationem domini Arnoldig de Haemstedeh et Iohannii Moelnair. S(ignavit) R. Vlec.

j S(igillavit) F. de H.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
vanaf hier de tweede hand (zie de aantekening bij B.
e
B.
f
Kat'nen B.
g
Ar. B.
h
Haemst. B.
i
Io. B.
j
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Dirk van Mathenesse, ridder