Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024v_172_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24v (25v), nr. 160 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Cloester van Loesdunen.

Een streep door het begin van de tekst. – Degene die in het register de teksten nummerde schreef hier abusievelijk 160 in plaats van het correcte 170, zodat de nummers 160-169 twee maal voorkomen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 625, ad 1339 november 29.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want een twi was tusken der abedissen ende den ghemenen covent van Loesdunen op die ene side ende Jan Egghebrechtsb soene op die ander side, ende Jan voirs. eyskende was ene erflike provende te hebben binnen den cloester van Loesdunen, hi met enen knechte, met twien paerden ende met twien winden, dair sijs van beyden siden an ons of ghebleven sien, op ene pene van hondert pond Hollandsc die onse segghen niet en helde, dair wi onse segghen of uten in deser manieren: dat die abedisse ende twie vrouwen ende een convaers van den covente voirs. zweren soude ten heyleghen dat Jan Egghebrechtsd voirs. noch sine ouders nie recht dair toe en hadden noch en hebben erflike; ende dat zwoeren voir ons te heylighen ver Katrinee van Abbenbroec, abedisse, verSoete van Emelisse, ver Ermegairt van Zijle, nonnen, ende broeder Pieter convaers in derf abedien voirs., ende dair mede segghen wi dat die abedisse ende dat covent van Loesdunen quits sullen wesen van den voirs. eysken dat hem Jan voirs. eyskende was voir hem ende voir sine nacomelinghe.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe des manen daghes voir sente Katrineng dach int jair XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Iohannemh de Polanen et Iohannemi Moelnairj. S(ignavit) Henricusk Hamerl.

m S(igillavit) F. de Haemsteden.

a
Heynn. B.
b
Egghebr. B.
c
Holl. B.
d
Egghebr. B.
e
Kat'ne B.
f
inder met de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
g
Kat'nen B.
h
Io B.
i
Io. B.
j
Moelnar B.
k
Henr. B.
l
Ham' B.
m
het volgende in de rechtermarge B.
n
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: abdis en convent van Loosduinen enerzijds en Jan Egbertsz. anderzijds