Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X025r_177_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 25r (26r), nr. 165 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Floerkijn den baertmaecker.

In de marge, door andere hand: Florekijna baerdemaker. – De tekst doorgehaald met een diagonale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 266.

Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat c ghegheven hebben ende gheven Floerkijn den baertmakere, omme menighen dienst die hi onsen vorders ende ons ghedaen heft ende noch doen sal, een hoet rogghes tsyaers te sinen live, dat wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jaere up te heffen ende tontfane van onsen rentemeyster van Noirthollandd die nu es of namaels wesen sal tote elken Bamissee, dair of dat die eerste termijn wesen sal tote Bamisse naist comende; ende onbieden onsen rentemeyster voirs. dat hi Floerkijnf voirs. dat voirscreven hoet rogghes of die wairde dair of alle jaere uyt reyke ende betale alsoe langhe als Floerkijn leven sal up den termijn voirscreven, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende van also vele sullen wi onsen rentemeyster voirs. jairlix quiten in sire rekeninghe.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe sonnendaghes na sente Andries dach int jair XXXIXo.

a
Florek. B.
b
Heynn. B.
c
hier ontbreekt wel wi B.
d
Noirtholl. B.
e
1 oktober.
f
Floerk. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Florekijn de barbier