Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X025v_186_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 25v (26v), nr. 174 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Joncfrou Willem Mabelien Jans dochter uuten Weerde.

In de marge, door andere hand: Recht leen, alsmede (door moderne hand?) een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 267.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien joncvrouwen Willem Mabelien Jans dochter uten Waerde tgoet van Oichsegheest, also groet ende also cleyne alst die burchgrave van ons hilt ende ons van hem ane ghecomen es, van ons ende van onsen nacomelinghen hoir ende hoir nacomelinghen te houden ten rechten line, sonder arghenlist.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe sdonresdaghes na sente Niclaes dach in den winter int jair XXXIXo.

a
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Willem Mabelien Jansdr. uten Waarde