Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X026v_194_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 26v (27v), nr. 182 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Truden Poes.

De tekst doorgestreept d.m.v. een diagonale haal.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 267.

Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Truden Poes een hoet rugghen toit huerenb live, dat wi hoir bewist hebben ende bewisen alle jare in tenemen ende ontfane an onsen rentemeyster van Northollandc die nu es of namaels wesen sal tote sine Marrien lichtmissed e, dair of dat die eerst termijn wesen sal tote sinte Marien lichtmisse naest comende; ende onbieden onsen rentemeyster voirs. dat hi Truden voirnoemd also langhe als si leven sal jairlix dat voirscreven hoet rugghe uytreke ende betale op den termijn voirscreven sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende van also vele alst wardich es sullen wi onsen rentemeyster voirs. jairlix quiten in sire rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven te Rotterdam des vridaghes na sinte Niclaes in den winter int jair XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
de eerste e gecorrigeerd B.
c
Northoll. B.
d
2 februari.
e
hier toe, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Trude Poes