Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027v_198_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27v (28v), nr. 186 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Jan van Zanten.

In de marge, door andere hand: Erfleen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 270.

Willaem ..grave etc. maken cond allen luden dat ons Jan van Zanten, heren Simons broeder van der Zeverder, ons up ghedraghen hevet ten vryen eyghen viertien morghen lands ligghende in den Rogghe broec in die prochchie van Slupewic, binnen desen merken: Ysebrands Reynouds neve up die oestzide ende onse land dat heren Symoen van der Zevender van ons hout up die westzide, strechendea tusken Tenenkoper wech ende Graven coepwech, wilc land voirscreven wi verlien ende verliet hebben Janne voirs. ende zine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen te houden toit enen rechten erfliene, niet versterven ende up den outsten ende up den naesten te comen, mar up den jungheren manhoeft voir dat ouder wijfhoeft dair si beyde even na zijn; ende dit goet voirs. zelmen verhereghewaden met twien marcken.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sente Martijns dach in den zomer int jair XLo.

a
aldus B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van Zanten, broer van heer Simon van der Zevender