Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027v_199_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27v (28v), nr. 187 (1340 juli-1341 jan.), naar A.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi belovetb hebben ende beloven mit desen brieve Gherardc Heynen zone, onsen rentemeyster vand Noirthollande ende van onsen lande van Woirden, tote enen vryen eyghen te vercopen vier morghen lands luttel meer of min die ons ane quamen van Philps Gherardsf soen van Warmonde ende gheleghen sien up Ruweng in die hoeve van Warmonde; ende ghelovenh den ghenen die dit voirs. land coept te waren in vryen eyghen, zonder arghenlijst.

Ghegheven des sonnendaghes na sinte Martijns dach in den zomer int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
belovē B.
c
Gher. B.
d
wan B.
e
Noirtholl. B.
f
Gher. B.
g
Ruwē B.
h
de letters love op rasuur B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de koper van van 4 morgen land te Ruiven in de Hof van Warmond