Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027bis-r_200_2 WI_G_X027v_200_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27v (28v)-27[bis]r (29r), nr. 188 (1340 juli-1341 jan.), naar A.

In het register volgt op f. 27 (romeinse nummering XXVIII) nog een f. 27 (met romeins nummer XXIX, doorgestreept); een latere hand schreef vóór het arabische nummer het woord noch.

Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi belovetc hebben ende beloven mit desen brieve Gherardd Heynen soen, onsen rentemeyster van Noirtholland ende van onsen lande van Woirden, toit enen vryen eyghen te vercopen alrande stuckekijn lands ligghende in den ambochte van Warmonde: eerst ommetrens VI½ hond lands die Boudijn veren Machtilde soen nu ten tiden in hurenwaren hevet, die morghen om IIII s. Hollandse; item VII½ hond die dezelve Boudijn in hueyrwaren hevet, die morghen VIII s.; item VIII hond die in Jans huyr van Bloemenvenne zijn, die morghen IX s.; item VIII hond die Jacob van Gaghelberghe in huyrwair hevet, die morghen VIII½ s.; item I hond VI ghaerden mijn dat Willaemf Arnds zoen in huyrwaren hevet, die morghen VIII s.; item een stucke tuyns dat hair Jacob van Aelsmaer ghehuyrt heft om XXXV d.; dit beloept in somme vijf morghen ende een hondg lands luttel min jof meer die nu ter tiden verhuyrt zijn, als beloept ommetrens acht ende viertich scellinghe endeh zeven pennighe Hollandsi. Ende gheloven den ghenen die dit voirs. land coept jof copen te waren in vrien eyghen, zonder arghenlijst.

In oirconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven des sonnendaghes na sente Martijns dach in den zomer int jair XLo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
belovē B.
d
Gher. B.
e
Holl. B.
f
Will. B.
g
na de d een uitgeveegde s B.
h
op rasuur B.
i
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de koper of kopers van enkele percelen in het ambacht Warmond