Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027bis-r_201_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27[bis]r (29r), nr. 189 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Coenecoop.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 270.

Later was 'de Honderd morgen' een andere benaming voor 'de Wilde venen'.

Vgl. nrs. WI 224 en 225.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi bi onsen beliu van Rijnland ende Woirden ende bi Gherardb Heynen zoen, onsen rentemeyster van Noirthollandc ende van Woirden land, gheloven dien van Coenencoep alse van den Hondert morghen lands die si coften jeghens onser nichten der vrouwen van Voyrn, die coep ghestade te houden in allen manieren als die brief hout dien si van hoir dair of hebben. Voirt zoe hebben wi him gratie ghedaen dat alle die ghene die wonen in ons selves ambocht in Waddincsveen land moghen hebben in Coenencoep, ende dat oirbaren gheliken dien van Coenencoep. Voirt ist voirwaerde: soe wie van him luden een hond lands van Willen veen up bouwet te coren lande, die heeft oirlof te delven tsynen goedenken twintich hond turfs; ende dier dair boven ende na dien dat si veel up bouwen, ist meer ist min, dair na moghen si turf delven alst voirscreven es. Ende hier of zullen zi ons gheven tsestich pond Hollandsd, dair si onsen rentemeyster voirs. ghenoech of ghedaen hebben, ende tien pond te gaen dairse onse beliu ende onse rentemeyster voirs. willen.

Ghegheven des sonnendaghes na sente Martijns dach in den zomer int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Noirtholl. B.
d
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: die van Coenekoop