Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027bis-r_202_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27[bis]r (29r), nr. 189[bis] (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Hage.

In het register heeft deze tekst per abuis hetzelfde volgnummer gekregen als het voorafgaande nr. WI 201.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 641.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want onse scotbair lude wonende int West ambochtc van der Haghe tusken Vetelen voirde ende Loesduenre lane ons langhe ghecroent hebben dat cloester lude, wel gheboeren lude, papen ende poirteren scotbair land ligghende int ambocht voirs. ghecoft hebben, ende dat somme van hueren bueren van haren scotbaer luded poerteren gheworden sien om hoir land van dien scote te vryen, ende omme dat die mene buerte voirs. bi rade van onsen luden dat verhoerdene willen ende hem ghemeenlike verwillecoert hebben voir onsen rentemeyster dat al dat land dat leghet int Westambochtf van der Haghe ende nu ter tijt scotbaer es of namaels scotbair woirt, dat dat verbonden ende sculdich zal wesen onse scot, onse bede ende onse herevairt binneng dien ambochte te gheven also groet alst van ousth toe comen es, oec wie namaels an dien erve gheraect, es hi wel gheboren, sient cloestereni, papen jof poerteren, jof in wat manieren dat sire angheracten, est in besterfte, in cope, in ghifte, in huwelike jof dat si portere worden, jof in wat manieren dat zize derfden; so willen wi dat die willecore voirscreven van deser tijt voerwaert ewelike duerende vast ende ghestade blive.

In oirconde dezen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Martijns dach in den zomer int jair XLo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
West amb. B.
d
scot | baerlude B.
e
aldus B; lees verhoeren ('voorkomen')?
f
Westamb. B.
g
gecorrigeerd B.
h
aldus B, voor 'van ouds'.
i
verbeterd uit costeren B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de schotbare inwoners van het Westambacht van Den Haag tussen Wittelevoorde en de Loosduinse laan