Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027bis-v_204_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27[bis]v (29v), nr. 191 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Heer Sijmon van Benthem.

De tekst is doorgestreept d.m.v. een diagonale haal.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 627.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven haren Symon van Benthen, onsen trouwen ridder, ende ver Agniesen heren Dirx Boekels dochter van Rotterdamc, sinen wive, om menighen trouwen dienst die hoir vorders onsen vorderen ghedaen hebben ende haren Symon voirs. ons noch doen mach, onse huys te Teylinghe mit VI morghen land luttel mijn of meer legghende bi den voirs. huse, ende die ambochten van Voirhoute ende van Lisse met alzulken dienste als die luden van den voirs. ambochten sculdich zijn den huse te Teylinghe, ende die gherechten van die twen ambochten voirs. alse anders ambochts heren hebben in Noirthollandd, ende L lb. Hollandse syaers uytte onsen renten in Lisse ende in Voirhouten; ende wat onse renten al dair beter sien dan die L lb. Hollandsf elkes syaers, die willen wi dat onse rentemeyster van Noirthollandg ontfa endeh up heffe tonser behoef. Wilc huys, land, ambochten, dienst, gherechten ende renten voirs. heren Symon van Benthen ende veri Agniesen zinen wive voirs. houden zullen van ons ende van onsen nacomelinghen te lene alse langhe als si beyde leven, of die ene van hem tween; zonder arghelistj.

Ghegheven tote Valenchijn des vridaghes na Kersdach int jair neghen ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Rott'dam B.
d
Noirtholl. B.
e
Holl. B.
f
Holl. B.
g
Noirtholl. B.
h
ontfa ende boven de regel toegevoegd B.
i
vir B.
j
aghelist B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Simon van Benthem, ridder, en zijn echtgenote vrouw Agnes, dochter ven heer Dirk Bokel van Rotterdam