Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X027bis-v_205_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 27[bis]v (29v), nr. 192 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Here Symon van Benthem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 250.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven haren Symon van Benthen, ridder, onsen trouwen man, alsulc recht van visscenc als die vrouwe van Voyrne hadde te Teylinghe ende ons ane comen es, tote onsen weder segghen; ende wair dat wijt anders yemant hier te voren ghegheven hadden tote onsen weder segghen, dat weder roepen wi ende weder segghen met desen brieve bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven te Canout up sente Andries avond int jair zeven ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
de n uit de aanzet van een bovenschacht B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Simon van Benthem, ridder