Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028r_211_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28r (30r), nr. 198 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Janne Amsens zone.

In de marge, door andere hand: Recht leen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien voir ons ende voir onse nacomelinghe Janne Amsens zone voir hem ende voir sine nacomelinghe VIII morghen die wilnere waren heren Amsens van Voere ende die gheleghen sijn in denb ban van Voerburch, te houden van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollandc te rechten liene, behouden yeghelix sijns rechts.

In orconde etc. Ghegheven tot Durdrechtd des vrydaghes na sente Benedictuse dach int jair XLo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem ad relationem domini Harbari de Riede.

f S(igillavit) F. de Haemstedeg.

a
Heynn. B.
b
d onduidelijk vanwege een correctie B.
c
Holl. B.
d
Durdr. B.
e
Bn̄dcūs B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Ansemsz.