Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028r_212_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28r (30r), nr. 199 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Brederode.

In de marge, door een 16e-eeuwse hand: De heerlicheit van Naeldwijc behoert weder te commen anden graeflicheit. – In de benedenmarge de katernsignatuur II Noerthollanda.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 643, ad 1340 september 9.

Wi Willemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen ridder heren Dirc van Brederoeden vercoft hebben voir ons ende voir onse nacomelinghe onse ambocht van Naeldwic also alst onsen lieven here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ane starf van Willemd van der Woird ende ons ane ghecomen es, omme enen summe van ghelde dair hi ons ghenoech of ghedaen heeft; wilc ambocht voirscreven her Dirc voirs. van ons ende van onsen nacomelinghen houden sal te liene also langhe als hi levet ende daer tenden weder an ons of ane onsen nacomelinghen te comen.

In orconde etc. Ghegheven in onser tente voir Doirnike des sonnendaghes na onser Vrouwen dach in september int jair viertich.

a
Noertholl. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Dirk van Brederode, ridder