Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X029r_219_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 29r (31r), nr. 206 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Janne van Artoys.

Door de tekst een diagonale streep.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Janne van Artoys, onse ghersoen van onsen yseren, omme trouwenc dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen mach ende sal, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve also langhe als hi levet X lb. Hollandsd tsyairs; ende wair dat zake dat Jans voirs. ghebrake ende hi storvee, soe willen wi dat Ave sijn wijf, Coelairt des Riddersf dochter, die X lb. Hollandsg voirs. ghebruke; ende ombieden onsen rentemeyster van Noirthollandh die nu is of namaels wesen sal dat hi alle jare Janne voirs. jof Aven sinen wive, est dat si langher levet dan hi, uutreke tote Voerscoeteri marct, ende dair of neme alle jare enen brief van quitancien jeghens ons mede te rekenen, ende van also vele zullen wi onsen rentemeyster voirs. quiten alle jarej in sire rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes na sinte Pouwels dach int jair XLo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
r gecorrigeerd B.
d
Holl. B.
e
rv onduidelijk B.
f
Ridd's, gecorrigeerd B.
g
Holl. B.
h
Noirtholl. B.
i
Voerscoet' B.
j
alle jare geschreven na in sire rekeninghe, maar met verwijstekens naar deze plaats B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van Artois, knecht van het grafelijk harnas, en zijn echtgenote Ave, dochter van Colaard de Ridder